marți, 23 mai 2017

Editarea revistei BiblioUniversitas@ABRM.md, nr.1, 2017

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
SECŢIUNEA „BIBLIOTECI DIN INVAŢĂMÂNT ŞI SPECIALIZATE”
Biblioteca Ştiinţifică USARB


Apel către membrii ABRM

Stimaţi colegi,

Solicităm implicaţiile Dumneavoastră în elaborarea conţinutului revistei electronice BiblioUniversitas@ABRM.md, nr.1, 2017,

Bibliouniversitas@ABRM.md este o revistă electronică, cu apariţie bianuală, disponibilă on-line pe sit-ul ABRM şi sit-ul BŞ USARB, editată de Biblioteca Ştiinţifică USARB în secţiunea „BIBLIOTECI DIN INVAŢĂMÂNT ŞI SPECIALIZATE” a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Este destinată bibliotecarilor, specialiştilor în informare şi documentare, managerilor din domeniul biblioteconomic, profesorilor, studenţilor de la specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă informaţională, Arhivistică, tuturor tipurilor de biblioteci.

Revista este un spaţiu de comunicare profesională, care publică articole originale cu teme de interes din biblioteconomie şi ştiinţa informării privind aspecte teoretice şi practice.

Rubricile revistei evidenţiază interesele şi preocupările bibliotecilor universitare cât şi a intregului Sistem Naţional de Biblioteci din Republica Moldova:
0  PERSONALITĂŢI REMARCABILE ÎN BIBLIOTECONOMIE  
0  TEORIE ŞI PRACTICĂ 
0  INFORMATIZARE. TEHNOLOGII
0  ABRM 
0  EVENIMENTE 
0  PROFESIONALIZARE

Colegiul de redacţie este format din specialişti ai domeniului, teoreticieni şi practicieni recunoscuţi din R.Moldova şi România.

Responsabilitatea pentru corectitudinea şi exactitatea informaţiilor din articole publicate aparţine autorilor.

Articolele al căror conţinut se înscrie în aria revistei vor fi expediate redacţiei, prin e-mail, ca fişier ataşat, la adresa: elena.harconita@mail.ru, stratan.elena@mail.ru

Vă mulţumim anticipat!

Cu respect,
Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a USARB,

tel./fax: 023152445, elena.harconita@mail.ru

Biblioteca Ştiinţifică USARB la Simpozionului ANUL BIBLIOLOGIC 2016

În cadrul Simpozionului Anul Bibliologic2016: „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară”, ediția a 26-a din  29 martie 2017, organizat de Ministerul Culturii și Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Programul Național „Novateca” și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, alături de mai bine de 150 de participanţi,  Biblioteca Ştiinţifică  USARB a fost reprezentată de Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB şi Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing şi activitatea editorială.

La Conferinţa: Sistemul Naţional de Biblioteci: strategii naţionale şi instituţionale sau Anul Bibliologic 2017 – anul strategiilor, Elena Harconiţa în colaborare cu Rodica Sobieski - Camerzan de la Academia de Administraţie Publică a RM au prezentat comunicarea Efectele proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor academice şi Ziua Naţională de Sensibilizare privind Biobliotecile,  în care au vorbit nu numai despre impactul proiectelor implementate ori cele în desfăşurare, dar în special s-au referit la  participarea în Proiectul Erasmus + şi au făcut apel către comunitate de a se include cu toţii în Ziua de Sensibilizare privind Bibliotecile ori Ziua Bibliotecarului, care  va avea loc în acest an la 27 aprilie.


În cadrul sesiunii de postere și materiale AV, au fost expuse şi prezentate posterele Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi BŞ USARB: colaborare şi parteneriat; Biblioteca ŞtiinţificăUSARB - Centru Biblioteconomic Departamental şi  2 CD-uri: BIN – Biblioteci de învăţămînt din Nord: 2007-2017, Valori ştiinţifico-culturale în expoziţiile tematice on-line, menţonate cu DiplomaAnul Bibliologic.  La elaborarea acestor materiale au contribuit: design: Silvia Ciobanu, conţinut: Elena Stratan, Mihaela Staver, Tatiana Prian, Antonina Antonov, Gherda Palii; coordonare  şi  redacţie: Elena Harconiţa şi Aculina Mihaluţa.

În numărul 1-2 a  revistei naţionale Magazin Bibliologic, ediţie aniversară - 185 de ani ai BNRM,  au fost publicate 3 articole ale bibliotecarilor universitari bălţeni  privind implementarea Proiectului TEMPUS MISISQ: Mihaela Staver, Olga Dascal, Snejana Zadainova, Anişoara Nagherneac, Marina Magher.


 Mapa participanţilor a inclus valoroase lucrări:
 Alexe Rău. Ontologia scrisului: originea.evoluţia.funcţii;
 Calendar Naţional 2017


Mulţumim colegilor de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova pentru acest exceptional eveniment profesional!

luni, 10 aprilie 2017

Raportul de activitate a BȘ USARB în anul 2016

31 ianuarie 2017


Cu un minut de reculegere în memoria regizorului, fostului Ministru al Culturii, Ion Ungureanu a început adunarea de producere din 31 ianuarie la Biblioteca Științifică USARB. Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a vorbit despre realizările Bibliotecii Științifice pe parcursul anului 2016 în raportul de activitate Competența și rolul Bibliotecii Științifice USARB în susținerea procesului de învățământ și cercetare științifică a BȘ USARB prezentat în cadrul Senatului.
Prezentarea a inclus toate realizările Bibliotecii pe parcursul anului 2016 și participarea sa în 3 Proiecte, care au adus un venit material, parţial în valoare 110 647 lei – 5 270 EURO. A menționat că, în ultimii trei ani resurse informaţionale parvenite din donaţii, schimb, proiecte includ  mai bine de  1 535 510 lei – 73 120 EURO. La momentul actual, Biblioteca integrează 6 Centre, Punct de Informare, 3 colecţii internaţionale şi 10 colecţii particulare.
Participantă în 3 Proiecte, MISISQ - TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study Quality - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016); Programul Erasmus + Capacity  Building in Higher Education (CBHE) project „Library Network Support Services” (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018); Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. Finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România (2016-2019), Biblioteca a beneficiat de echipament tehnic, platforma ExLibris Primo, a fost implementat WP3 Cultura informației, organizate traininguri de instruire; elaborarat Curriculum şi Fişa  unităţii de curs  Bazele Culturii informaţiei, cît și  actualizat conţinutului  cursului.
Raportul  a mai inclus capitolul Biblioteca în cifre, sondajul  de evaluare a satisfacției studenților şi cadrelor didactice privind competenţa şi rolul Bibliotecii Științifice USARB în procesul de studii şi cercetare  ştiinţifică. 
Valentina Topalo, șef Centru Activități infobibliotecare, a relatat despre participarea Bibliotecii Științifice USARB în Proiectul ERASMUS+ Capacity Building in the Field of Higher education Project (CBHE). Obiectivul de bază al proiectului este consolidarea, modernizarea bibliotecilor și îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă în Instituțiile superioare de Învățământ în Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continua. În contextul participării în Proiect au fost menționate toate activitățile care au avut loc în perioada anului 2016:
Braşov, România 2016- Prezentarea informativă în limba engleză  despre  Bălţi, USARB şi Biblioteca Ştiinţifică;
Asigurarea desfăşurării Trainingului ESP - English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice  susţinut de formatorii internaţionali Jerald CAVANAGH BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig KIRBY BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology;
Participarea, împreună cu reprezentanţii a 9 instituţii de învăţământ superior - membrii Consorţiului LNSS, bibliotecari şi cadre didactice din Armenia, Belarus şi Moldova din cadrul programului European Erasmus+, susţinut de formatorii internaţionali Gerard Cullen, manager de proiect, Pyramid Group, Germania,  Jerald Cavanagh, Director al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick şi Padraig Kirby, Director-adjunct al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick;
Organizarea şi promovarea seminariilor şi atelierelor de instruire cu bibiotecarii şi utiilizatorii: Zilele Accesului Deschis,  Zilele Informării, Zilele Educaţiei Deschise, inclusiv  cu  bibliotecarii şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale din raioanele de Nord ale Republicii Moldova; 
Participarea la  elaborarea  Cursului Modular pentru bibliotecari, care va fi plasată ulterior pe platforma on-line, cu posibilităţi de descărcare şi imprimare.
Participare la elaborarea actelor legislative şi politicilor naţionale în domeniul biblioteconomic.
Organizarea Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei în cadrul proiectelor internaţionale.
Grație proiectului personalul bibliotecii va fi echipat atât pentru a oferi instruire utilizatorii bibliotecii, dar și de a gestiona și opera, servicii moderne de calitate pentru a sprijini predarea, învățarea şi cercetarea. 


  

Valentina TOPALO - Competență și Creativitate

Şedinţa  Clubului BiblioSpiritus din  11 ianuarie 2016 a  fost consacrată  omagierii,  la  60 de ani, a  lui Valentina Topalo,  șef Centru Activităţi infobibliotecare, şef CD al ONU, şef Centru de Informare a Uniunii Europene din cadrul  Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Cu acest prilej, Elena Harconiţa directorul Bibliotecii, a dat citirii ordinului Rectorului USARB privind premierea lui Valentina Topalo  pentru meritele deosebite și mulțumiri pentru activitatea prodigioasă pe parcursul anilor de muncă în cadrul Universității, Diploma de merit şi  a mesajului  de felicitare  Competență și Creativitate  rostit  pe  fundalul  expoziţiei on-line „ValentinaTOPALO –  argintul viu alBibliotecii”,  precum a numit-o Alexe  Rău.

Silvia CIOBANU, șef serviciu, a felicitat colega și prietena, înmânându-i torta de sărbătoare.