vineri, 22 septembrie 2017

Apariţii editoriale

Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi Şt. Informării / Biblioteca Ştiinţifică a Univiversităţii de Stat "Alecu Russo". - Bălţi, 2017.- Nr. 1-2(47-48). - ISSN 1857-0232.

joi, 21 septembrie 2017

Invitaţie la COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ


Diseminarea vizitei de documentare a coordonatorilor Centrelor IUE

Valentina TOPALO, coordonatoarea Centrului de Informare a Uniunuii Europene din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice USARB a participat, în perioada 11-13 septembrie 2017, în vizita de documentare a Centrelor  de  Informare a Uniunii Europene din Bucureşti, România, vizită susţinută de Delegaţia Uniunii Europene din Republica Moldova
 Obiectivul principal a fost cunoaşterea reciprocă, realizarea schimbului de cunoştinţe şi împărtăşirea experienţelor.

Acţiunea a mai urmărit  fundamentarea unui parteneriat dintre Centrele din Republica Moldova şi Centrele de Documentare Europeană din Bucureşti, localizate în următoarele instituţii : Universitatea Româno-Americană, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Biblioteca Centrală, Academia de Studii Economice, Institutul European din România, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Reprezentanța Comisiei Europene în România.

marți, 19 septembrie 2017

Omagiu Doamnei Elena STRATAN în cadrul Clubului BiblioSpiritus

Şedinţa Clubului BiblioSpiritus a fost consacrată omagierii  Doamnei Elena Stratan, șef Serviciu Cercetare, Asistență de specialitate, care la 21 iulie 2017 a împlinit 60 de ani.

     Cu acest prilej, Elena Harconiţa directorul Bibliotecii, a dat citirii ordinul Rectorului USARB privind premierea doamnei Elena Stratan și aduce mulțumiri pentru succesele obținute în cei 28 de ani de activitate profesională,
 Diploma de excelență pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, creativitate, promovarea misiunii și valorii bibliotecarului, contribuție substanțială la implementarea serviciilor innovative și cu prilejul aniversării a 60 de ani de la naștere şi a mesajului de felicitare Elena STRATAN – promotor al misiunii și valorii bibliotecarului rostit pe fundalul expoziţiei on-line „Elena Stratan : Misiune şi vocaţie : 60 de ani de la naştere”.

        


Cu mesaje de felicitare au venit colegele Adella Cucu şi Mihaela Staver

Galerie foto

Conferinţa Națională a Asociației Bibliotecarilor din Brașov, România

Diseminarea participării la Conferinţa Națională a Asociației Bibliotecarilor din Brașov, România

Silvia Ciobanu, şef serviciu Marketing. Activitate editorială a participat la Conferinţa Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, Brașov (6-8 septembrie 2017) despre care a relatat bibliotecarilor USARB începând cu programul evenimentului, comunicarea ,,Cultura Informației în proiectul internațional LNSS”, trecând la site-ul Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România.

Evenimentul a avut loc la Universitatea ,,Transilvania” şi a inclus 12 secțiuni. Întrunirea bibliotecarilor români a fost salutată de către reprezentanții oficiali,  moderator fiind: Petruţa Voicu, Secretar General ABR; Prof.univ.dr.ing. Angela Repanovici, preşedintele secţiunii Cultura informaţiei. Comunicările au abordat subiecte privind noile tehnologii, aplicații moderne pentru biblioteci, programe implementate deja în bibliotecile din România, evaluarea vizibilității cercetării în Republica Moldova prin Instrumentul Bibliometric Național, noi abilităţi pentru bibliotecari: masteratul internaţional în domeniul bibliotecilor digitale etc.
În cadrul Conferinţei au fost lansate mai multe cărţi editate în colecţia ABR, inclusiv lucrarea fundamentală Tratatul de Biblioteconomie și Știința Informării, vol. III, coordonator prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ, carte achiziţionată şi pentru Biblioteca de specialitate USARB.
Bibliotecarii au luat act de materialele Conferinței anterioare, materialele promoționale, informațiile oferite de către organizatori şi sponsori.


Silvia Ciobanu a mai povestiti colegilor despre locurile istorice și impresiile de la excursia documentară pe traseul Brașov – Orașul Râșnov – Cetatea Râșnov.

Bibliotecarii USARB la ȘCOALA DE VARĂ de la Tulcea, România

Conferinţă de diseminare a ȘCOLII DE VARĂ de la Tulcea, România 

De mobilitate la Şcoala de Vară (25 iunie - 01 iulie 2017) în Tulcea, România, alături  de  reprezentanții a 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, au beneficiat Elena Harconiţa, directoarea BŞ  USARB, Lina Mihaluţa, director adjunct şi Silvia Ciobanu, şef serviciu Marketing şi activitate editorială.
  Şcoala de vară a fost desfăşurată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” https://newinformationservices.wordpress.com/
finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Proiectul este coordonat de Ane Landoy, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia şi dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Stiintifice ASEM.
La Conferinţa de diseminare, directoarea Elena Harconiţa a relatat colegilor despre importanţa Proiectului care contribuie la sporirea cunoştinţelor bibliotecarilor prin instruirile desfăşurate în ateliere, work-shop-uri, Şcoli de Vară, vizite de documentare, precum şi crearea documentelor strategice.
Scopul principal al Şcolii de Vara de la Tulcea a fost Cultura Informaţiei, de această data abordată din alte perspective, cu noţiuni noi, experienţe şi modele internaţionale.
Programul a început cu mesajele de salut ale organizatorilor: Ane Landou, Universitatea dn Bergen, Norvegia, dr. Silvia Ghinculov, director, Biblioteca Stiintifică ASEM, prof. dr. Liliana Rogozea, Universitatea din Transilvania (pe skype), prof. dr. ing., Angela Repanovici, Universitatea din Transilvania din Braşov, Președintele Secțiunii Cultura Informaţiei a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Participanţii sesiunii de vară au beneficiat de unsprezece prezentări ale formatorilor din România, Norvegia, Moldova, Turcia şi SUA: Angela Repanovici Nevoia de abilităţi în Cultura Informaţiei; Nicolae Constantinescu, Kosson Community, Romania Noi instrumente de redactare - textul ca resursă dinamică; Lenuța Ursachi, Universitatea din Galați, România, Educarea utilizatorilor pentru căutarea și organizarea eficientă a informației; Ane Landoy, Centre academice de scriere – o nouă oportunitate a bibliotecilor universitare; Serap Kurbanoglu, Universitatea Hacettepe, Ancara, Turcia Învățarea prin jocuri și Cultura Informației; Dr. Robert Coravu, Universitatea din Bucureşti, secretarul Secțiunii Culturii Informației, Achiziţia consorţială de resurse electronice ştiinţifice în România, Prof. dr Sanda Erdelez, School of Information Science & Learning Technologies, University of Missouri, USA Integrarea informațiilor în Cultura Informației; Prof.dr. hab. Nelly Ţurcan, Universitatea de Stat din Moldova Cultura informației și comunicarea științifică: Interferențe; Mioara Voncilă, director, Biblioteca Universității din Galați, România, Președințele Secțiunii Biblioteci Universitare a ABR Experienţa Universităţii Galaţi privind Cultura Informaţiei; Ane Landoy şi dr. Silvia Ghinculov, Evaluarea necesităţilor de modernizare a bibliotecilor universitare.
Formabilii au fost invitaţi la o reconsiderare a activităţii cu textele ca find niste date, o revalorificare a lucrului cu textul axat pe tehnici noi şi formate deschise pentru redactare; la înţelegerea şi utilizarea situației de serendipity - cautarea şi descoperirea a altceva prin fenomenul fericiirii întâmplătoare; la integrarea jocurilor în predarea şi consolidarea abilităţilor de cultură a informaţiei; la aplicarea metodelor pedagogice în promovarea culturii informaţiei şi cunoaşterea experienţei Bibliotecii Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi privind crearea tutorialelor şi promovarea culturii informaţii.

Formabilii au exersat în compararea Centrelor de scriere academică a mai multor biblioteci din lume şi au lucrat la elaborarea proiectului strategiei de creare a Centrului de scriere academică în instituţiile lor; au receptat o interpretare nouă a relaţionării dintre comunicarea ştiinţifică, cultura datelor ştiinţifice şi cultura informaţiei, despre Curriculumul UNESCO privind cercetarea ştiințifică și culura inormației, cinci legi UNESCO ale culturii informației și media.

Dr. Silvia Ghinculov, a prezentat progresele înregistrate în Proiect în anul 2017: au fost elaborate 18 Strategii de dezvoltare a bibliotecilor universitare din RM şi 18 planuri de monitorizare a Strategiei; realizate - 4 workshopuri; Raportul privind studiul sociologic de evaluare a necesităţilor de modernizare a bibliotecilor universitare. Toate activităţile au fost diseminate, transmise on-line de IDSI https://www.youtube.com/channel/UC2zti7oRI-7hcQWbnjVgueQ

Fiecare instituţie a primit Raportul privind studiul sociologic de evaluare a necesităţilor de modernizare a bibliotecilor universitare. https://newinformationservices.files.wordpress.com/2016/09/raport-de-evaluare.pdf
Datele investigației (respondenţi - 18 manageri şi 108 utilizatori) denotă că studenții şi profesorii ar povesti unui oaspete despre punctele forte ale Bibliotecii mai întâi prin personalul bibliotecii, competența lui profesională, după care s-ar referi la spațiul bibliotecii, comoditatea de a cerceta, studia sau comunica.

Deși muncesc la capacitatea de circa 83% din potențialul sau de muncă, eforturile pe care le depun bibliotecarii sunt estimate și remunerate doar la nivel de 52%.
Cele mai stringente trei probleme cu care se confruntă astăzi bibliotecile universitare potrivit datelor studiului, sunt baza tehnico-materială învechită (calculatoare, mobilier uzat), insuficiența resurselor electronice și fondul de carte uzat, informaţiile, colecțiile învechite.
În viziunea respondenților, biblioteca modernă trebuie să dispună de spații flexibile şi confortabile pentru lectură, comunicare și relaxare, comode pentru lucru în grup și pentru lucru individual, săli speciale pentru lectură, pentru conferințe, echipamente digitale moderne, cu specialiști-bibliografi de о înaltă calificare, adaptați la tehnologiile moderne, la schimbările din domeniu. O bibliotecă care să fie un adevărat centru cultural și științific multifuncțional.
Silvia Ciobanu a vorbit despre ambianța, locurile frumoase ale orașului Tulcea, România, impresiile privind călătoria pe vapor în Delta Dunării.

Aducem mulțumim organizatorilor Școlii de Vară, formatorilor pentru prestația deosebită și apreciem cu considerație importanța participării bibliotecarilor universitari în acest proiect.


Elena Harconița, director BȘ USARB

luni, 26 iunie 2017

Ședință de monitorizare a Proiectului LNSS, Programul Erasmus+

Pe 23 iunie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a avut loc Ședința de monitorizare a Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prindezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, ProgramulErasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015– 2018) cu participarea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, Claudia Melinte și Cristina Gherman.

Mesajul de salut din partea Rectoratului l-a rostit Dr. Nelly Amarfii - Railean, prorector pentru Relaţii Internaţionale USARB, care a accentuat importanţa participării în proiecte internaţionale, plusvaloarea şi beneficiile pe care le aduc instituţiilor şi fiecărui angajat.
Claudia Melinte, coordinator al proiectului, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, a expus obiectivele monitorizării, mentionând faptul că monitorizarea pe teren a proiectului nu este un exercițiu de control, ci de a oferi ajutor, încredere, este un suport pentru buna derulare a proiectului. 

Un alt moment important al monitorizării este de a evidenția și promova bunele practici din cadrul proiectului, utilizarea şi explorarea tuturor facilităților în timpul care a mai rămas până la finalizare (1,5 ani) prin discuții, întrebări şi acţiuni. Este important ca toate problemele, dificultățile, temerile să fie expuse și transmise coordonatorului de la Bruxelles.
Rodica Sobieski-Camerzan, director BȘ AAP, în comunicarea ImplementareaProiectului LNSS: activități și realizări, a prezentat istoricul derulării Proiectului, partenerii, exprimându-și satisfacția de colaborarea bună cu partenerul de proiect BȘ USARB. A trecut în revistă, scopul, obiectivele, impactul și relevanta proiectului, mobilitățile și impactul activităților de instruire, elaborarea/testarea Curriculumul modulului pilot 3. Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari.
Elena Harconița, director BȘ USARB, în comunicarea Proiectul LNSS – factor important înadoptarea schimbărilor, a evidențiat importanța Proiectului pentru ridicarea bibliotecilor-participante la standardele educaţionale şi profesionale internaţionale prin faptul că propune şi dezvoltă Programe de calitate privind dezvoltarea personalului de bibliotecă şi într-o manieră profundă, în condiţia absenţei finanţării naţionale, regionale şi locale. A contorizat activităţile de Proiect în cadrul pachetelor de lucru, mobilitățile, prezentarea/testarea Curriculumului Modulului pilot 8. Politica de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii, vizibilitatea Proiectului (sit-ul USARB, sit-ul pagina Proiectului, sit-ul Ministerului Educaţiei, rețele sociale, comunicări în cadrul colocviilor, articole în publicații de specialitate, materiale promoționale).

Rapoartele privind organizarea LIBRARY NATIONAL AWARENESS DAY - 2017 la Academia de AdministraţiePublică și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, au fost prezentate de Silvia Dulschi dr., conf., șef Direcție știință și doctorat, AAP și Aculina Mihaluţa, dir. adjunct BŞ USARB. Ziua de 3 mai 2017 a încheiat festivităţile consacrate Zieli Bibliotecartului - Zilei Naționale de Sensibilizare privind Bibliotecile, fiind sărbătorită la nivel de Guvern cu participarea Viceministrului Culturii Igor Şarov. În biblioteci au fost desfăşurate diverse activități consacrate Cărţii, Lecturii, Bibliotecii şi Bibliotecarului.
Cu impresii de la Trainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP): cunoştinţe si abilităţinoi au venit bibliotecarele USARB, participante la Trainingul din 5-6 iunie 2017 - Gabriela Cazacu, Gherda Palii, Tatiana Pogrebneac, care au au vorbit în limba engleză, demonstrând dexterităţile linguale şi de prezentare în public. 
Ședința a continuat cu Sesiunea de întrebări și răspunsuri, discuții pe marginea implementării proiectului la BȘ AAP și BȘ USARB. Reprezentanții Erasmus+ și membrii echipei de implementare a proiectului au discutat succesele dar și întrebările apărute pe perioada de referință (1,5 ani): produsul final al Proiectului; expertizarea Curriculumului; utilizarea resurselor disponibile; renunțarea la softul planificat în favoarea unor echipamente necesare; recomandări privind continuarea/lansarea Proiectului la nivel national; aplicarea la noi proiecte Erasmus+; realizarea unor întâlniri la Oficiul Naţional Erasmus+ în Moldova cu contabili și invitați ai Ministerului Finanţelor privind soluționarea diverselor situații financiare; explicații privind modalitățile tehnice de transfer a resurselor financiare pentru parteneri; viziunea de ansamblu a partenerilor asupra modulelor Curiculumului.
Ana Bejenaru, contabilă șef la USARB a relatat despre experiența pozitivă a gestionării financiare a Proiectului, a răspuns la întrebări ce vizeaza aspectul financiar al proiectului, relatii cotractuale, probleme de transfer, contul personal al proiectului, gestionarea informatizată a cheltuielilor și veniturilor.
În final, reprezentanții oficiali ai Erasmus+ Cladia Melinte și Cristina Gherman s-au arătat multumiți de mersul și rezultatele ședinței de monitoring, ideea promovării monitoringului în acest Proiect, anume la Bălți, fiind binevenită, Biblioteca Ştiinţifică având experiență deja în cîteva proiecte internaționale. S-au pus accentele și au fost apreciate bunele pracici împărtășite, punctele forte, promovarea și vizibilitatea proiectului, comunicarea eficientă și relațiile frumoase ale partenerilor de Proiect, ceea ce asigură o reușită și o bună finalitate a Proiecului, o eventuală colaborare pe viitor și în alte proiecte ERASMUS+.
Bibliotecile au fost îndemnate să profite de posibilitățile Erasmus+ pornind de la această frumoasă experiență și de a solicita partenerilor aplicarea în proiecte, contribuind la internaționalizarea universităților prin inernaționalizarea personală.
Dr. Nelli Amarfii-Railean a specificat importanța proiectelor la USARB, relațiile de conlucrare și disponibilitatea angajaților Bibliotecii care este un model nu numai pentru bibliotecile din țară dar și chiar cele europene. Musafirii Bibliotecii, ambasadori, profesori invitați din Europa sunt întotdeauna fascinați de organizarea, serviciile, personalul competent, deschis și binevoitor, Biblioteca fiind un atu al USARB.
Elena Harconița a multumit echipei de bibliotecari USARB, Rectoratului şi cadrelor didactice pentru înţelegere şi colaborare, reprezentanților Erasmus+ pentru susținere și asistență relevantă, BȘ AAP care a făcut opţiunea anume pentru partenerul de la Bălţi.

La eveniment au participat reprezentanți ai Administrației USARB, echipele de participanți în proiect ai BȘ AAP și BȘ USARB, bibliotecarii USARB.