Postări

Bibliotecarii USARB la şedinţa de dezvoltare profesionala

Zilele Alecu Russo la Biblioteca Ştiinţifică USARB

Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ed.VI

Ziua lui Mihai Eminescu marcată la BS USARB

Conferinta anuala ABRM 2017 la USARB!

Elena Cristian, şef serviciu Organizarea şi conservarea colecţiilor, la Masa rotundă Programul Naţional MEMORIA MOLDOVEI. Realizări şi perspective

Natalia Culicov a participat la Masa rotundă „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital” de la ASEM

Accesul Deschis la Informaţie în publicaţii de specialitate

Ţurcan Elena. Înregistrarea pe platforme informaţionale: Calameo, ISSUU,...

Dascal Olga. Biblioteca digitală eLIBRARY.ru

Rezultatele cercetărilor universitarilor bălţeni în Repozitoriul institu...