luni, 10 aprilie 2017

Raportul de activitate a BȘ USARB în anul 2016

31 ianuarie 2017


Cu un minut de reculegere în memoria regizorului, fostului Ministru al Culturii, Ion Ungureanu a început adunarea de producere din 31 ianuarie la Biblioteca Științifică USARB. Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a vorbit despre realizările Bibliotecii Științifice pe parcursul anului 2016 în raportul de activitate Competența și rolul Bibliotecii Științifice USARB în susținerea procesului de învățământ și cercetare științifică a BȘ USARB prezentat în cadrul Senatului.
Prezentarea a inclus toate realizările Bibliotecii pe parcursul anului 2016 și participarea sa în 3 Proiecte, care au adus un venit material, parţial în valoare 110 647 lei – 5 270 EURO. A menționat că, în ultimii trei ani resurse informaţionale parvenite din donaţii, schimb, proiecte includ  mai bine de  1 535 510 lei – 73 120 EURO. La momentul actual, Biblioteca integrează 6 Centre, Punct de Informare, 3 colecţii internaţionale şi 10 colecţii particulare.
Participantă în 3 Proiecte, MISISQ - TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study Quality - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016); Programul Erasmus + Capacity  Building in Higher Education (CBHE) project „Library Network Support Services” (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018); Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. Finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România (2016-2019), Biblioteca a beneficiat de echipament tehnic, platforma ExLibris Primo, a fost implementat WP3 Cultura informației, organizate traininguri de instruire; elaborarat Curriculum şi Fişa  unităţii de curs  Bazele Culturii informaţiei, cît și  actualizat conţinutului  cursului.
Raportul  a mai inclus capitolul Biblioteca în cifre, sondajul  de evaluare a satisfacției studenților şi cadrelor didactice privind competenţa şi rolul Bibliotecii Științifice USARB în procesul de studii şi cercetare  ştiinţifică. 
Valentina Topalo, șef Centru Activități infobibliotecare, a relatat despre participarea Bibliotecii Științifice USARB în Proiectul ERASMUS+ Capacity Building in the Field of Higher education Project (CBHE). Obiectivul de bază al proiectului este consolidarea, modernizarea bibliotecilor și îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă în Instituțiile superioare de Învățământ în Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continua. În contextul participării în Proiect au fost menționate toate activitățile care au avut loc în perioada anului 2016:
Braşov, România 2016- Prezentarea informativă în limba engleză  despre  Bălţi, USARB şi Biblioteca Ştiinţifică;
Asigurarea desfăşurării Trainingului ESP - English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice  susţinut de formatorii internaţionali Jerald CAVANAGH BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig KIRBY BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology;
Participarea, împreună cu reprezentanţii a 9 instituţii de învăţământ superior - membrii Consorţiului LNSS, bibliotecari şi cadre didactice din Armenia, Belarus şi Moldova din cadrul programului European Erasmus+, susţinut de formatorii internaţionali Gerard Cullen, manager de proiect, Pyramid Group, Germania,  Jerald Cavanagh, Director al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick şi Padraig Kirby, Director-adjunct al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick;
Organizarea şi promovarea seminariilor şi atelierelor de instruire cu bibiotecarii şi utiilizatorii: Zilele Accesului Deschis,  Zilele Informării, Zilele Educaţiei Deschise, inclusiv  cu  bibliotecarii şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale din raioanele de Nord ale Republicii Moldova; 
Participarea la  elaborarea  Cursului Modular pentru bibliotecari, care va fi plasată ulterior pe platforma on-line, cu posibilităţi de descărcare şi imprimare.
Participare la elaborarea actelor legislative şi politicilor naţionale în domeniul biblioteconomic.
Organizarea Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei în cadrul proiectelor internaţionale.
Grație proiectului personalul bibliotecii va fi echipat atât pentru a oferi instruire utilizatorii bibliotecii, dar și de a gestiona și opera, servicii moderne de calitate pentru a sprijini predarea, învățarea şi cercetarea. 


  

Valentina TOPALO - Competență și Creativitate

Şedinţa  Clubului BiblioSpiritus din  11 ianuarie 2016 a  fost consacrată  omagierii,  la  60 de ani, a  lui Valentina Topalo,  șef Centru Activităţi infobibliotecare, şef CD al ONU, şef Centru de Informare a Uniunii Europene din cadrul  Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Cu acest prilej, Elena Harconiţa directorul Bibliotecii, a dat citirii ordinului Rectorului USARB privind premierea lui Valentina Topalo  pentru meritele deosebite și mulțumiri pentru activitatea prodigioasă pe parcursul anilor de muncă în cadrul Universității, Diploma de merit şi  a mesajului  de felicitare  Competență și Creativitate  rostit  pe  fundalul  expoziţiei on-line „ValentinaTOPALO –  argintul viu alBibliotecii”,  precum a numit-o Alexe  Rău.

Silvia CIOBANU, șef serviciu, a felicitat colega și prietena, înmânându-i torta de sărbătoare.   

marți, 4 aprilie 2017

Lina Mihaluţa - Model de Profesionalism şi Pasiune

22 decembrie 2016

Mesaj de felicitare Doamnei director adjunct din partea colectivului Biblioteci Ştiinţifice  

Galina Belcovscaia - pasionată de profesia bibliotecar

14 decembrie 2016

Omagiu Doamnei Galina Belcovscaia, specialist în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, în cadrul Clubului BiblioSpiritus.


Programul şedinţei Clubului BiblioSpiritus a inclus mesajul de felicitare din partea colectivului Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Doamnei Galina BELCOVSCAIA, bibliotecar sala de împrumut nr. 2 Documente didactice / metodice, Serviciul Comunucarea Colecțiilor, care la 14 decembrie 2016 a sărbătorit frumosul jubileu de 50 de ani. Cu acest prilej Lina MIHALUȚA, director adjunct a  Bibliotecii Științifice USARB, a venit cu un mesaj de felicitare întitulat Galina Belcovschi la jubileul de 50 de ani  şi a dat citire ordinului Rectorului cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani (18 ani de activitate în cadrul USARB) prin care i se aduc mulţumiri pentru realizarea activității cu sîrguință și corectitudine. Natalia CULICOV, şef oficiu a prezentat expoziţia Galina Belcovscaia - pasionată de profesia bibliotecar


luni, 7 noiembrie 2016

Bibliotecarii universitari la Conferința satelit DESCHIDERE ȘI CREDIBILITATE

Pe 4 noiembrie, Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a participat  la Conferința satelit DESCHIDERE ȘI CREDIBILITATE, secțiunea BIBLIOTECI UNIVERSITARE ŞI SPECIALIZATE cu comunicarea REVISTA BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.MD - SPAŢIU INTERACTIV DE COMUNICARE PROFESIONALĂ.
În cadrul conferinței, preşedintele secţiuniui, Rodica Avasiloaie a înmânat             doamnei Elena Harconiţa, Diploma de Excelenţă pentru realizarea revistei BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.MD http://libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/buniv.html

             

Revista Bibliouniversitas@ABRM.md nr 2, 2016

Stimați colegi,

Vă invităm să luaţi act de materialele Conferinței satelit a bibliotecilor universitare și specializate din 4 noiembrie 2016 publicate în revista Bibliouniversitas@ABRM.md nr 2, 2016

Cu consideraţie,

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB

Participarea bibliotecarilor universitari din Bălţi la Conferința de totalizare a activităților din cadrul proiectului Tempus - Modern Information Services for Improvement Study Quality (MISISQ).

Pe data de 27 octombrie 2016, un grup de bibliotecari universitari bălţeni, a participat la  Conferința de totalizare a activităților din cadrul proiectului MISISQ - Modern Information Services for Improvement Study Quality (MISISQ) http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/ , finanțat de Programul Tempus ( 2014 -2016). 

Aplicantul, managerul şi coordonatorul Proiectului a fost Biblioteca și Centrul de Informare al Universităţii Lituaniene de Științe Medicale din oraşul Caunas, coordonarea naţională fiind asigurată de Biblioteca Științifică Medicală a Universităţii  de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemiţanu". 
Împreună cu colegii din  şase biblioteci de învăţămînt superior din Republica Moldova, bibliotecarii universitari bălţeni, au participat la crearea Bibliotecii digitale, a catalogului partajat pe platforma ExLibris PRIMO, au desfăşurat lucrări în vederea consolidării şi extinderii conţinutului Repozitoriului Instituţional ORA (Open RecearchArchive), au modificat conţinuturile Modulelor cursului Bazele Culturii Informaţiei în corespundere cu instrumentele şi suporturile didactice învăţate în cadrul trainingurilor de instruire în Proiect. 
La conferinţa de totalizare universitarii bălţeni s-au prezentat cu opt articole  despre realizările în Proiect, publicate în revista editată de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Magazin Bibliologic , 2016, nr.1-4; asigurînd redacţia artistică atît a revistei cît şi a  Foto albumului ProiectuluiMISISQ,  cu o comunicare de contabilizarea realizărilor  obiectivelor strategice  WP3 Cultura Informaţiei, cu o diversitate de materiale promoţionale menite să promoveze noile servicii şi produse create în procesul de implementare a  Proiectului MISISQ. 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova a distins cu Diplome Pentru participare activă la realizarea Proiectului  “Modern Information Service for Improvement Study Quality” din cadrul Programului Tempus pe Igor Afatin, director adjunct şi Silvia Ciobanu, şef serviciu.